pankreatektomia centralna, pankreatektomia dystalna, rak trzustki, leczenie operacyjne Pankreatektomia centralna (central pancreatectomy, CP) jest techniką operacyjną coraz częściej stosowaną w chirurgii nowotworów niezłośliwych lub o ograniczonej złośliwości zlokalizowanych w trzonie trzustki. CP stanowi alternatywę dla bardziej rozległych resekcji trzustki tj. rozszerzona dystalna pankreatektomia (distal pancreatectomy, DP) czy resekcja obwodowa, które często prowadzą do egzo- i endokrynnej niewydolności narządu. Na łamach British Journal of Surgery opublikowano wyniki metaanalizy, w której oceniano bliskie i odległe rokowanie po CP, a także porównywano skuteczność CP i DP. W sumie do analizy włączono 94 badania obejmujące 963 osoby. Chorobowość pooperacyjna u pacjentów po CP wyniosła...