Stenty, stenty nitinolowe, angioplastyka balonowa, tętnica podkolanowa, niedrożność tętnic Udowodniono, że stentowanie naczyń lepiej utrzymuje drożność tętnicy udowej przy konieczności rewaskularyzacji w porównaniu z angioplastyką balonową (PTA). Brak jest przy tym wystarczających danych dotyczących leczenia wewnątrznaczyniowego zmian zamykających światło tętnicy podkolanowej. By dostarczyć więcej informacji na ten temat przeprowadzono badanie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Circulation. Badanie miało charakter prospektywny i wieloośrodkowy. Celem próby klinicznej było porównanie techniki z pierwotną implantacją stentu nitinolowego z angioplastyką balonową u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych w klasie Rutherforda-Beckera 2-5 i u których występuje zmiana zamykająca ś...