ERAS, enhanced recovery after surgery, resekcja wątroby, opieka okołooperacyjna Program ERAS (enhanced recovery after surgery) opisuje przed-, śród- i pooperacyjne czynności medyczne mające prowadzić do szybszego powrotu do zdrowia pacjenta po zabiegu chirurgicznym. ERAS obejmuje m. in. przedoperacyjną edukację pacjenta i profilaktykę antybiotykową, standardową procedurę znieczuleniową, małoinwazyjne techniki operacyjne oraz skuteczną kontrolę bólu pooperacyjnego i odpowiednie żywienie. Na łamach BMJ opublikowano wyniki randomizowanego badania klinicznego, w którym oceniano czy stosowanie procedur ERAS skraca czas pobytu w szpitalu (length of hospital stay, LOS) i zmniejsza ryzyko powikłań u osób po otwartej resekcji wątroby. Pacjentów, u których planowano przeprowadzić klasyczną resekc...