cholecystektomia laparoskopowa, PONV, propofol, deksametazon Małe dawki propofolu wywierają działanie przeciwwymiotne i są skuteczne w zapobieganiu nudnościom i wymiotom pooperacyjnym (postoperative vomiting and nausea, PONV). Jednak jak donoszą badania nie u wszystkich pacjentów po cholecystektomii laparoskopowej (ChL) propofol w wystarczającym stopniu likwiduje objawy PONV.  Na łamach Surgical Endoscopy opublikowano wyniki prospektywnego randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą, w którym oceniano czy dodanie deksametazonu do propofolu wykazuję większą niż sam propofol skuteczność w zapobieganiu PONV po ChL. Do badania włączono 120 osób (59 mężczyzn i 61 nieciężarnych kobiet). Badanym pod koniec ChL dożylnie podawano (1) placebo (n = 40), (2) propofol w dawce 0,5 mg/kg (n = 40) ...