tetrazepam, GIF, URPL Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał obrót lekiem Tetraratio, zawierającym substancję czynną – tetrazepam. Decyzja GIF jest konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej, która uznała, że stosunek korzyści do ryzyka związany ze stosowaniem leków zawierających tetrazepam nie jest korzystny, ze względu na liczne działania niepożądane oraz ograniczoną skuteczność terapeutyczną. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych  wyjaśnia, że stanowisko KE o zawieszeniu tetrazepamu jest oparte na ocenie danych dotyczących ryzyka wystąpienia ciężkich niepożądanych reakcji skórnych. Urząd podkreślił ponadto, że pacjenci, którzy stosują tetrazepam powinni zwrócić się do lekarzy sprawujących nad nimi opiekę, w celu ustalenia dalszego leczenia. Więcej na: http://www.gif.gov.pl/rep/g...