gastrektomia, rak żołądka, gastrektomia proksymalna, jakość życia, QOL Gastrektomia jest główną metodą leczenia raka żołądka. Należy do poważnych operacji i może prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia (quality of life, QOL) pacjentów. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki prospektywnego badania, w którym oceniano QOL u pacjentów po gastrektomii dystalnej (distal gastrectomy, DG), proksymalnej (proximal gastrectomy, PG) i całkowitej (total gastrectomy, TG). Do badania włączono 134 osoby poddawane gastrektomii z powodu gruczołowego raka żołądka. U 82 badanych przeprowadzono DG, u 16 PG, a u 36 TG. Osoby biorące udział w badaniu przed operacją i po 5 kolejnych pooperacyjnych przedziałach czasowych (do 18. miesiąca po zabiegu) wypełniały specjalny kwestionariusz oceniający...