Torakochirurgia, drenaż klatki piersiowej, drenaż opłucnej, antybiotykoterapia, profilaktyka Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Surgery było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy rozszerzona pooperacyjna profilaktyka antybakteryjna w przypadku pacjentów poddawanych operacjom na klatce piersiowej z drenażem redukuje ryzyko powikłań infekcyjnych w porównaniu ze zwykłą profilaktyką przedoperacyjną. Badanie to miało charakter podwójnie zaślepionej próby z randomizacją i grupą kontrolną i odbywało się w Brigham and Women’s Hospital, który jest dużą, 800-łóżkową kliniką, o trzecim stopniu referencyjności w Bostonie. Pomiędzy kwietniem 2008 roku a kwietniem 2011 roku wytypowano 251 dorosłych pacjentów, którzy byli poddawani planowej operacji klatki piers...