splenektomia, laparoskopia, powikłania, śmiertelność, usunięcie śledziony, sepsa Laparoskopowa splenektomia (LS) wiąże się z mniejszą ilością powikłań pooperacyjnych niż usunięcie śledziony podczas klasycznej operacji (open splenectomy, OS). Dane te pochodzą jednak głównie z małych badań klinicznych. Dlatego autorzy przedstawianej publikacji postanowili ocenić powikłania związane z obiema metodami na szerszą skalę. Do retrospektywnego, opublikowanego na łamach Annals of Surgery badania włączono 1781 pacjentów poddanych splenektomii w latach 2008-2009. Dane pochodziły z American College of Surgeons National Surgical Quality Improvemen Program. Oceniono 30-dniową śmiertelność i zachorowalność (powikłania kardiologiczne, pulmonologiczne, związane z ośrodkowym układem nerwowym, nerkowe, ran...