BM-EPC, śródbłonkowe komórki progenitorowe, wyspy trzustkowe, transplantacja, cukrzyca Śródbłonkowe komórki progenitorowe pobrane ze szpiku (bone marrow-derived endothelial progenitor cells, BM-EPC) wywierają działanie angiogenne i w związku z tym mogą sprzyjać rewaskularyzacji przeszczepu. Wyniki badań dostarczające informacji na ten temat są jednak ciągle dość skąpe. Na łamach Journal of Transplantation opublikowano wyniki badania, w którym oceniano czy jednoczesne przeszczepienie BM-EPC i wysp trzustkowych poprawia funkcję przeszczepu. Myszom z cukrzycą indukowaną streptozocyną przeszczepiano wyspy trzustkowe z lub bez BM-EPC. Następnie oceniano morfologię przeszczepu, gęstość naczyń krwionośnych i funkcję BM-EPC po przeszczepie. Wykazano, że u myszy którym przeszczepiono wyspy trzus...