resekcja wątroby, przerzuty w wątrobie, bioresorbowalne karboksymetylocelulozowe siatki z kwasem hialuronowym, rak odbytnicy Dwustopniowa hepatektomia poprawia rokowanie długoterminowe w pewnej grupie osób z przerzutami w wątrobie, które nie mogą być usunięte w czasie jednego zabiegu. Niestety zrosty po pierwszej operacji znacznie utrudniają wykonanie kolejnej. W poniższym prospektywnym badaniu z randomizacją i próbą kontrolną opublikowanym w Annals of Surgery oceniono przydatność bioresorbowalnych karboksymetylocelulozowych siatek z kwasem hialuronowym w prewencji zrostów brzusznych i okołowątrobowych u pacjentów z rakiem odbytnicy ze wskazaniami do dwustopniowej resekcji wątroby. Do badania włączono 54 osoby, które randomizowano do wszczepienia siatki  (n=41) lub klasycznego postępowa...