Przepuklina pooperacyjna, laparoskopia, klasyczna operacja, techniki operacyjne Laparoskopowa technika operacji przepuklin ma swoje miejsce wśród współczesnych metod chirurgicznych, a jej podstawową zaletą jest ograniczenie krótkoterminowych działań niepożądanych, które bywają bardziej nasilone w przypadku operacji klasycznych. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Annals of Surgery było porównanie techniki laparoskopowej o klasycznej operacji przepukliny w bliźnie, w zakresie pooperacyjnych zjawisk takich jak ból, jakość życia (QoL), szybkość zdrowienia oraz powikłania. Do badania włączono 133 pacjentów z 7 ośrodków z przepuklina pooperacyjną w bliźnie przebiegającej pośrodkowo przez brzuch, o maksymalnej szerokości 10 cm. Przydzielono ich do dwóch grup – grup...