rękawowa resekcja żołądka, SG, otyłość olbrzymia, operacja bariatryczna Rękawową resekcję żołądka (sleeve gastrectomy, SG) coraz częściej wskazuje się jako wystarczającą technikę w leczeniu otyłości olbrzymiej. Czy rzeczywiście tak jest? Na pytanie to starali się odpowiedzieć Kehagias i wsp. Badacze oceniali skuteczność SG w oparciu o utratę masy ciała po operacji, ustąpienie chorób współtowarzyszących oraz śmiertelność i chorobowość w przeciągu ≤ 5 lat od operacji. SG techniką laparoskopową przeprowadzono u 203 pacjentów z BMI ≤ 50 kg/m2. Wyniki badania opublikowano na łamach Surgery for Obesity and Related Diseases. Średnia wieku badanych wyniosła 34,3 ± 10,3 lata, a średnia wartość wskaźnika BMI 43,2  ± 2,8 kg/m2. Nie odnotowano żadnych zgonów. Wczesna (≤ 30 dni) chorobowość wyniosła...