margines radialny resekcji, rak przełyku, rak połączenia przełykowo-żołądkowego, rokowanie Dodatni margines radialny resekcji (circumferential resection margin, CRM) jest negatywnym czynnikiem wpływającym na rokowanie u pacjentów z rakiem przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego (oesophagogastric junctional, OGJ). Istnieją rozbieżności  w definiowaniu CRM, dlatego też autorzy postanowili sprawdzić które z określeń ma lepszy związek z rokowaniem u pacjentów po resekcji raka przełyku lub OGJ. Do retrospektywnego badania opublikowanego na łamach British Journal of Surgery Society włączono pacjentów poddanych resekcji leczniczej z powodu raka przełyku lub OGJ w stadium T3. CRM zmierzono z dokładnością do 0,1 mm. Łącznie zakwalifikowano 226 chorych. Niezależnymi czynnikami wpływającymi ...