Rak piersi, węzły pachowe, węzeł wartowniczy, USG, biopsja aspiracyjna Badanie Z0011, prowadzone przez grupę onkologiczną American College of Surgeons dostarczyło przekonujących dowodów, że całkowite wycięcie pachowych węzłów chłonnych nie było niezbędne u wybranych pacjentów z obecnością jednego lub dwóch zajętych węzłów wartowniczych. Autorzy opisywanego poniżej badania sugerują, że przedoperacyjne badanie USG węzłów pachowych (ang. axillary ultrasound, AUS) z biopsją aspiracyjną gruboigłową są wystarczająco czułe by wykryć niepokojące zmiany przerzutowe i odsunąć konieczność wykonywania badania histopatologicznego mrożonego węzła wartowniczego. By sprawdzić postawioną hipotezę przeprowadzono badanie retrospektywne, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Journal of The Americ...