laparoskopia, szkolenie, trening, edukacja, symulatory, konsola, komputer, umiejętności chirurgiczne Gry wideo stały się integralną częścią nowej kultury opartej na wszechobecnych multimediach. Wiadomo już, że gry wideo mogą stymulować koordynację wzrokowo-ruchową i kreować uwagę przestrzenną.  Czy znajdują zastosowanie w medycynie? Biorąc pod uwagę trudności techniczne operacji laparoskopowych, kwestie prawne i ograniczenia czasowe, obecnie trwa walidacja metod szkolenia młodych chirurgów poza murami sali operacyjnych. W przytaczanej pracy zbadano wpływ czterotygodniowego szkolenia laparoskopistów z wykorzystaniem konsoli Nintendo ® Wii ™. Uzyskane w ten sposób umiejętności mierzono za pomocą specjalnych i wiarygodnych symulatorów (Lap Mentor ™, Simbionix ™). Przeprowadzono prospektywn...