Rak trzustki, pankreatektomii, technika operacyjna, technika małoinwazyjna, technika klasyczna Wieloośrodkowe badania wskazują na to, że wyniki pankreatektomii prowadzonej techniką klasyczną oraz  małoinwazyjnej są podobne dla zmian łagodnych. Jednakże, wciąż brakuje danych w tym zakresie gdy zmianą w trzustce okazuje się złośliwy nowotwór. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Journal of the American Medical Association – Surgery było porównanie wyników, bezpieczeństwa i efektywności leczenia wczesnego raka trzustki przy pomocy techniki klasycznej (otwartej) oraz techniki małoinwazyjnej. Przeanalizowano retrospektywne dane 62 kolejnych pacjentów, poddawanych operacji raka trzustki z zastosowaniem dwóch wymienionych wyżej technik. Analiza miała charakter „inten...