druk 3D, druk trójwymiarowy, opatrunek, gips, tworzywo sztuczne, model 3D, złamanie, kończyna, regeneracja, ortopedia Złamanie kości może prowadzić do szeregu komplikacji, z deformacją i powstaniem stawu rzekomego włącznie. Od wielu lat stosowane są opatrunki gipsowe, których celem jest usztywnienie złamanej kończyny i ustabilizowane dwóch odłamów kostnych względem siebie. Niestety tradycyjny gips posiada wiele wad – jest materiałem stosunkowo ciężkim, powoduje podrażnienia skóry i łatwo go uszkodzić. Współczesne osiągnięcia branży IT pozwoliły stworzyć nadzieję na zastępstwo tego minerału tworzywem sztucznym drukowanym przez drukarki 3D. Opracowany system nosi nazwę Cortex. Profilowane tworzywa cechuje lekkość oraz obecność wolnych przestrzeni, co pozwala choremu na swobodny dostęp do ...