CABG, kwas traneksamowy, klopidogrel, krwawienie, powikłania, leki przeciwpłytkowe Wzmożone krwawienie oraz potrzeba przeprowadzenia transfuzji zwiększają ryzyko śmierci podczas zabiegów CABG, szczególnie u tych narażonych na działanie leków przeciwpłytkowych. W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach Journal of the American Medical Association oceniano wpływ i interakcję klopidogrelu oraz kwasu traneksamowego na stopień krwawienia oraz wyniki leczenia transfuzjami. Było to wieloośrodkowe, zaślepione badanie przeprowadzone w Chinach, w którym uczestnicy byli przydzielani do grup interwencyjnych losowo. Do badania zakwalifikowano 552 pacjentów w wieku od 18 do 85 lat poddawanych pierwotnemu CABG „on-pump”. Pacjenci zostali pogrupowani na trzech poziomach, w zależności od przedoper...