Kolektomia, hemikolektomia, laparoskopia, zakażenia, rak jelita grubego Optymalizacja wyników leczenia za pomocą zabiegu jakim jest kolektomia wciąż stanowi przedmiot wielu badań, jednak większość z nich rozpatruje zabieg hemikolektomii prawostronnej lub lewostronnej jako ten sam pod względem efektów. Celem badania opublikowanego na łamach czasopisma Journal of the American Medical Association – Surgery było określenie czy częstość powikłań różni się w zależności od rodzaju kolektomii jako metody zabiegowego leczenia raka jelita grubego. Dodatkowo we wtórnych analizach oceniano długość hospitalizacji. Autorzy zidentyfikowali 4875 pacjentów, którzy w latach 2005-2008 byli poddani kolekotomii z powodu raka jelita grubego i podzielili ich pod względem strony wykonanej kolektomii, niezależn...