tętniak aorty brzusznej, RAAA, EVAR, OR, leczenie endowaskularne, leczenie klasyczne Sprawdzoną metodą leczenia tętniaków aorty brzusznej, szczególnie tych umiejscowionych pod tętnicami nerkowymi, jest operacja klasyczna. Jej wykonanie wiąże się jednak z dużym urazem, dlatego jest proponowana osobom młodszym w dobrym stanie ogólnym. Metoda endowaskularna jest techniką nowszą, mniej inwazyjną i najczęściej stosowaną u osób starszych obciążonych chorobami współistniejącymi. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego Amsterdam Acute Aneurysm Trial Collaborators, w którym porównywano skuteczność endowaskularnej (endovasular repair, EVAR) i klasycznej (open repair, OR) techniki operowania pękniętych tętniaków aorty brzusznej (ruptured...