hospitalizacja, koszty opieki medycznej, służba zdrowia, podejmowanie decyzji klinicznych Mimo iż uważa się, że udział pacjenta w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia satysfakcję chorego i wpływa korzystanie na wyniki leczenia, liczba dowodów naukowych przemawiająca za tą tezą nie jest duża. Ponadto, udział chorego w postępowaniu klinicznym może wpływać na środki wydane przez system opieki zdrowotnej na danego pacjenta. W badaniu opublikowanym na łamach Journal of the American Medical Association Internal Medicine badaniu oceniono związek między wolą chorego dot. udziału w podejmowaniu decyzji klinicznych a stopniem wykorzystania opieki zdrowotnej wśród hospitalizowanych pacjentów.  Uczestnicy badania wypełnili kwestionariusz, w którym znajdowały się pytania o preferencje otrzymywa...