profilaktyka antybiotykowa, SSI, zakażenie w miejscu operowanym Profilkatyka antybiotykowa jest obecnie jednym w głównych punktów opieki przedoperacyjnej nad pacjentem. Nie do końca wiadomo jednak czy czas od podania antybiotyku do rozpoczęcia operacji wpływa na ryzyko rozwoju zakażenia w miejscu operowanym (surgical site infection, SSI). Trochę światła na ten temat rzucają wyniki badania przeprowadzonego przez Hawna i wsp. Autorzy retrospektywnie oceniali  ryzyko zakażenia po operacjach ortopedycznych (alloplastyka stawu biodrowego lub kolanowego), kolorektalnych, naczyniowych i ginekologicznych (histerektomia) w zależności od momentu, w którym podano profilaktyczną dawkę antybiotyku. W badaniu analizowano przebieg 32 459 operacji. Wyniki badania ukazały się na łamach JAMA Surgery. Pro...