Angioplastyka, PTA, stenty, stentowanie, niedrożność tętnicy biodrowej, chirurgia naczyniowa, zabiegi przezskórne Obecnie, w dobie zabiegów przezskórnych całkowite zamknięcie światła tętnic biodrowych zaopatruje się rutynowo tą właśnie techniką. Jednocześnie brak pełnych danych o wyższości którejś z technik przezskórnych – angioplastyki balonowej lub stentowania. W badaniu, opublikowanym na łamach czasopisma British Journal of Surgery, oceniano czy stentowanie wykazuje jakąkolwiek przewagę nad angioplastyką balonową w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zabiegu u chorych z całkowitą niedrożnością tętnicy biodrowej. Badanie prowadziło 6 ośrodków, w których rekrutowano pacjentów z chorobą obwodowych tętnic kończyn dolnych spowodowaną zamknięciem światła tętnicy biodrowej na długości 8 ...