GEDR, LES, stymulacja elektryczna, zapalenie przełyku, refluks, przepuklina rozworu przełykowego W przypadku pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD) czasowa stymulacja elektryczna dolnego zwieracza przełyku (LES) wzmaga jego napięcie bez wpływu na relaksację. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Endoscopy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa długoterminowej stymulacji LES (LES-EST) z użyciem wszczepianego na stałe stymulatora. Do badania włączono pacjentów z GERD którzy odpowiadali przynajmniej częściowo na leczeni inhibitorami pompy protonowej oraz mieli przepuklinę rozworu przełykowego o średnicy ≤ 3 cm oraz zapalenie przełyku w stopniu A, B lub C w skali Los Angeles. Elektrody stymulujące zostały umieszczone w obrębie LES a generator (EndoSti...