rak odbytnicy, leczenie operacyjne, operacja klasyczna, operacja laparoskopowa Rodzaj operacyjnego leczenia raka odbytnicy uzależniony jest od lokalizacji nowotworu. Guzy umiejscowione w górnej części odbytnicy operowane są z dostępu brzusznego. W przypadku guzów położonych niżej przeprowadza się tzw. resekcję brzuszno-kroczową. Na łamach Annals of Surgical Oncology opublikowano wyniki prospektywnego badania, w którym porównywano długoterminowe efekty leczenia operacyjnego raka odbytnicy za pomocą metod laparoskopowych i klasycznych (otwartych). Do badania włączono 1009 osób. Badane grupy nie różniły się między sobą jeśli chodzi o śmiertelność i chorobowość. Skumulowana 3-letnia częstość nawrotów choroby wyniosła 3,8 proc. (95 proc. CI [1,9 proc.-5,7 proc.]) wśród osób operowanych lapar...