choroba naczyń obwodowych, krytyczne niedokrwienie kończyny, PAD, amputacja, rewaskularyzacja Poprzednie badania pokazały, że pacjenci rasy kaukaskiej z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych częściej mają wykonywany zabieg rewaskularyzacyjny niż amputację w porównaniu z osobami rasy innej niż kaukaska. Ma to związek przede wszystkim z różnicami w dostępie do opieki medycznej pośród ras. Przedstawione badanie opublikowane na łamach JAMA Surgery oceniło ten problem oceniając  wiele zmiennych w tym wspomniany dostęp do służby zdrowia. Przeanalizowano dane z pochodzące z rejestru Nationwide Inpatient Sample u dorosłych pacjentów z rozpoznaniem krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych w latach 2002-2008. Zakwalifikowano 774 399 chorych i zmierzono wśród nich wskaźniki amputacji i rewas...