Transplantologia, przeszczepienie nerki, transplantacja, pediatria, ubezpieczenie, czynniki ryzyka Dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe przejście spod opieki pediatrów do ośrodków leczenia dorosłych jest czasem trudnym. Autorzy badania, które opublikowano na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine pragnęli lepiej zrozumieć czynniki wpływające na zdrowie przeszczepionych nerek w trakcie zmiany ośrodka leczniczego z pediatrycznego na dorosły. Celem badania było zdeterminowanie wieku, w którym biorcy przeszczepu są najbardziej narażeni na utratę nowej nerki. W tym celu przeprowadzono retrospektywną analizę 168 809 danych pierwszorazowych biorców nerki, którzy transplantację przechodzili w okresie między październikiem 1987 roku a październikiem 2010 roku. Badani byli w wieku po...