Samobójstwa, armia, żołnierze, przyczyny śmierci, wojna, prewencja, alkoholizm, USA Począwszy od roku 2005 częstość samobójstw popełnianych w amerykańskiej armii stale rośnie. Unikalne stresory, takie jak umieszczenie w konkretnej jednostce wojskowej zostało uznane za czynnik zwiększający tę częstotliwość. Uprzednio prowadzone badania, dotyczące samobójstw w wojsku opierały się na serii przypadków i badaniach przekrojowych i nie pozwalały na połączenie danych o żołnierzach na służbie, oraz tych poza aktywną służbą. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association była identyfikacja oraz ocean czynników ryzyka związanych z samobójstwem występujących u obecnych i byłych pracowników armii amerykańskiej z uwzględnieniem charakter...