Achalazja, gastroskopia, endoskopia, miotomia, POEM, gastroenterologia Pilotażowe badania wskazują na to, że endoskopowa miotomia przez usta (ang. peroral endoscopic miotomy, POEM) może okazać się skutecznym i bezpiecznym sposobem w leczeniu achalazji. W celu poszerzenia wiedzy na ten temat przeprowadzono badanie, którego wyniki znalazły się na łamach czasopisma Gastroenterology. Badanie miało charakter prospektywny, międzynarodowy i wieloośrodkowy i miało na celu określenie wyników leczenia u 70 pacjentów, którzy byli poddani procedurze POEM w 5 ośrodkach w Europie i Północnej Ameryce. W trzy miesiące po przeprowadzeniu zabiegu 97 proc. pacjentów zgłaszała wyraźne ustąpienie symptomów (95 proc. CI: 89 proc. – 99 proc.). Objawy w skali punktowej zostały zredukowane z 7 do 1 (p<0,001)...