Lekarze bez Granic, MSF, Medecins Sans Frontiers, Somalia, akcja humanitarna, pomoc medyczna Po 22 latach niesienia pomocy medycznej potrzebującym, Lekarze bez Granic decydują się na opuszczenie Somalii. Swoją decyzję organizacja tłumaczy powtarzającymi się atakami grup zbrojnych na lekarzy i wynikającym z tego brakiem możliwości zapewnienia minimum bezpieczeństwa swoim pracownikom. Lekarze bez Granic (Medecins Sans Frontiers, MSF) to międzynarodowa organizacja pozarządowa utworzona przez grupę francuskich lekarzy w 1971 roku. Od tego czasu lekarze z MSF ryzykują życie niosąc pomoc medyczną, zarówno w przypadkach nagłych (działania zbrojne, epidemie) jak i endemii (np. malarii). Obecnie MSF działa w ponad 80 krajach świata, a jest to możliwe dzięki wsparciu sponsorów prywatnych, organiz...