Niedomykalność mitralna, zastawka mitralna, kardiochirurgia, leczenie zachowawcze, obserwacja, operacja Optymalne postępowanie u pacjentów z ciężka niedomykalnością zastawki mitralnej, bez czynników ryzyka klasy pierwszej (objawowa niewydolność serca lub dysfunkcja lewej komory) pozostaje w dużej mierze przedmiotem dyskusji ze względu na słabo zdefiniowane długoterminowe konsekwencje obecnie stosowanych strategii leczniczych. Wobec braku danych pochodzących z badań klinicznych przeprowadzono badanie, którego wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association. Celem badania było porównanie skuteczności początkowej strategii leczenia zachowawczego (obserwacja) oraz wczesnej chirurgii zastawki mitralnej po zdiagnozowanymi wady mitralnej. Baza d...