Wedolizumab, colitis ulceroza, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenia jelit Selektywna blokada napływu limfocytów w jelicie, uzyskiwana przez podanie wedolizumabu może być skuteczna w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W celu oceny skuteczności leku przeprowadzono dwa, zintegrowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badania z randomizacją, których wyniki ukazały się na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine. Badanie prowadzono z udziałem pacjentów z aktywną formą choroby. W badaniu oceniającym skuteczność leczenia indukującego 374 pacjentów (kohorta 1) otrzymywało wedolizumab (dawka 300 mg) lub placebo dożylnie na początku i w drugim tygodniu badania, a 521 pacjentów (kohorta 2) otrzymywało wedolizumab na początku i w drugim tygodniu bez zaślepie...