cholangiografia, cholecystektomia, kolka wątrobowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego, uszkodzenie przewodu żółciowego wspólnego Wyniki badań dotyczących wpływu rutynowej cholangiografii podczas cholecystektomii na prewencję uszkodzenia przewodu żółciowego wspólnego nie są jednoznaczne. Autorzy badania opublikowanego na łamach Journal of the American Medical Association postanowili bliżej przyjrzeć się temu problemowi. Badacze przeprowadzili retrospektywną analizę osób ubezpieczonych w Medicare w Teksasie, którzy mieli ≥66 lat i przebyli cholecystektomię z powodu kolki wątrobowej, dyskinezy dróg żółciowych, ostrego lub przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego w latach 2000-2009. Liczbę cholangiografii przeprowadzonych podczas operacji oceniono na poziomie szpitala (stosunek wszystkich...