uzależnienie od alkoholu, kompulsywne jedzenie, zachowania kompensacyjne Kobiety z zaburzeniami odżywiania z kompulsywnym jedzeniem lub zachowaniami kompensacyjnymi cechują się wyższymi wskaźnikami uzależnienia od alkoholu w porównaniu z kobietami z zaburzeniami odżywiania bez kompulsywnego jedzenia lub zachowań kompensacyjnych i w porównaniu ze zdrowymi osobami. Mimo iż zarówno uzależnienie od alkoholu, kompulsywne jedzenie i zachowania kompensacyjne są dziedziczne nie wiadomo czy te same geny odpowiadają za podatność na te zachowania. Ponadto, w literaturze jest niewiele danych na ten temat wśród mężczyzn. Autorzy poniższego badania ocenili predyspozycje genetyczne i środowiskowe uzależnienia od alkoholu, kompulsywnego jedzenia i zachowań kompensacyjnych w grupie 5993 bliźniąt męskich...