Wedolizumab, choroba Crohn’a, nieswoiste zapalenie jelit, integryny, przeciwciała Skuteczność wedolizumabu, które jest przeciwciałem integryny α4β7 (alfa-4-beta-7), w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna jest nieznana. By sprawdzić efektywność tego nowego leku przeprowadzono badanie, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine.   W zintegrowanym badaniu, z dwoma ramionami – indukcji i podtrzymania oceniano terapię wedolizumabem (300 mg) podawanym dożylnie u dorosłych cierpiących na chorobę Crohna. W badaniu indukcyjnym do grupy wedolizumabu lub placebo (podanymi na początku i w drugim tygodniu) przydzielono losowo 368 osób, co stanowiło kohortę 1 i jednocześnie 747 pacjentów, którzy otrzymywali, bez zaślepienia, wedolizumab w tej samej sekwencji ...