NLPZ, koksyby, diklofenak, naproksen, ibuprofen, choroby układu krążenia, zawał serca, układ pokarmowy, krwawienie Wciąż brak ostatecznej charakterystyki efektów działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym selektywnych inhibitorów COX-2 (koksybów), jakie wywierają na przewód pokarmowy oraz układ krążenia. W szczególności dotyczy to wpływu tych leków u pacjentów z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W badaniu, które miało charakter metaanalizy, opublikowanym na łamach czasopisma The Lancet udało się scharakteryzować wpływ NLPZ na układ pokarmowy oraz układ krążenia. W celu przeprowadzenia metaanalizy wyszukano 280 badan klinicznych które porównują ze sobą działanie NLPZ i placebo (124 513 uczestników, 68 342 osobo-lata) oraz 474 próby porównujące ze sobą dwa NLP...