przetoczenie, transfuzja, preparaty krwiopochodne, kkp, kkcz, ffp, krwotok, protokół Krwotok w połączeniu z koagulopatią jest wiodącą przyczyną zgonów wewnątrzszpitalnych u pacjentów po urazie. W badaniach retrospektywnych wykazano, że przetaczanie preparatów krwiopochodnych w stosunku 1:1:1 (na każdą jednostkę przetoczonego koncentratu krwinek czerwonych [KKCz] należy przetoczyć 1 j. świeżo mrożonego osocza [FFP] i 1 j. koncentratu krwinek płytkowych [KKP]) poprawia przeżycie u pacjentów z krwotokiem i hipowolemią. Taki schemat postepowania zwiększa jednak ryzyko powikłań ze strony układu oddechowego. Na łamach Canadian Medical Association Journal ukazały się wyniki randomizowanego badania, w którym porównywano dwa protokoły przetoczeń w krwotokach: wspomniany wyżej protokół 1:1:1 (n= ...