Wskaźnik kostkowo-ramienny, wytyczne, rekomendacje, choroba tętnic obwodowych, PAD, USPSTF Na łamach Annals of Internal Medicine (pełny tekst wytycznych po kliknięciu) ukazały się zaktualizowane wytyczne USPSTF (ang. U.S. Prevetive Services Task Force) dotyczące prowadzenia badań przesiewowych w chorobie naczyń obwodowych (PAD). USPSTF dokonało przeglądu dowodów na zastosowanie badania spoczynkowego wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI) w badaniach przesiewowych w kierunku choroby tętnic obwodowych (PAD) oraz ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przegląd skupił się na ABI jako jedynej metodzie skriningowej, zastosowaniu ABI w populacji pacjentów gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, niewyselekcjonowanej populacji oraz populacji bezobjawowej. Badano wartość predykcyjną ABI dla ryz...