damage control, resuscytacja, transfuzja, kkcz, ffp, kkp, śmiertelność, uraz Strategia damage control podlegała istotnym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wielokrotnie modyfikowano m. in. zalecane metody resuscytacji chorych po urazie. Na łamach JAMA Surgery opublikowano wyniki prospektywnego badania obserwacyjnego, w którym oceniano zmiany jakie nastąpiły w płynoterapii pacjentów pourazowych na przestrzeni siedmiu lat. Pod uwagę brano ilość przetoczonych płynów (koloidów i krystaloidów) oraz składników krwi. Do badania włączono 174 osoby po urazie wymagające masywnej transfuzji (przetoczenia > 10 j. KKCz w przeciągu 24 h). Głównym ocenianym punktem była śmiertelność wewnątrzszpitalna. Średnia punktacja w skali ISS (Injury Severity Score) wśród badanych wyniosła 28,4 (± 16,2), śr...