infekcyjne zapalenie wsierdzia, sztuczna zastawka, IZW, rokowanie Infekcyjne zapalenie wsierdzia związane ze sztuczną zastawką (prosthetic valve endocarditis, PVE) jest jedną z chorób, o której wciąż lekarze wiedzą za mało. Autorzy poniższej publikacji z JAMA Internal Medicine przeprowadzili badanie porównujące wewnątrzszpitalną i roczną śmiertelność osób z PVE poddanych wymianie zastawki w trakcie hospitalizacji lub leczonych jedynie zachowawczo. Zakwalifikowano pacjentów z potwierdzonym prawo- lub lewostronnym PVE włączonych do prospektywnego, wieloośrodkowego rejestru International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study (ICE-PCS) o charakterze obserwacyjnym. Za pomocą analizy Coxa oceniono wpływ wybranej metody leczenia na rokowanie po uwzględnieniu innych zmiennych. ...