operacje bariatryczne, opioidy, opiaty, morfina, przewlekły ból, otyłość Otyłość stosunkowo często przebiega z przewlekłym bólem niezwiązanym z procesem nowotworowym. Nie do końca wiadomo jak często opioidy są podawane w tej grupie osób poddanych operacji bariatrycznej.  Autorzy poniższej publikacji opublikowanej na łamach the Journal of the American Medical Association oprócz oceny częstości przyjmowania tych leków określili również wpływ depresji przed zabiegiem, przewlekłego bólu a także zmian w BMI na przewlekłe stosowanie opioidów po operacji. Retrospektywną analizą objęto grupę 11 719 osób starszych niż 21 lat, których wykonano operację bariatryczną w latach 2005-2009 i obserwowano rok przed i po zabiegu. Stosowane opioidy przeliczono na jednostki morfiny rok przed i rok po operac...