reguła ottawska, krwawienie podpajęczynówkowe, sah, algorytm, czułość, swoistość Reguła Ottawska pozwalająca (Ottawa SAH Rule) opiera się na schemacie decyzji klinicznych. Schemat ten powinno wdrożyć się u pacjentów z bólem głowy w celu wykluczenia krwawienia do przestrzeni podpajęczynówkowej. Na łamach JAMA opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania kohortowego, w którym oceniano skuteczność i dokładność reguły Ottawskiej. Do badania włączono 2131 dorosłych osób z bólem głowy (który swoje największe nasilenie osiągał w przeciągu 1 h) bez ubytków neurologicznych. Krwawienie podpajęczynówkowe definiowano jako: (1) uwidocznienie wynaczynionej krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej w badaniu tomografii komputerowej, (2) ksantochromię płynu mózgowo-redzeniowego lub (3) krwinki czerwone w p...