otyłość, cukrzyca typu 2, dm 2, operacja bariatryczna Operacje bariatryczne zyskują na popularności. Ich sukces częsciowo wynika zapewne z dwutorowego działania – po pierwsze skutecznie leczą otyłość. Po drugie – zwalczają choroby z niej wynikające takie jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki badania, w którym oceniano długofalowy wpływ chirurgii bariatrycznej na remisję cukrzycy typu 2 (DM 2) i metabolicznych czynników ryzyka. Do analizy włączono dane dotyczące 217 osób z DM 2, które przeszły operację bariatryczną i były po niej obserwowane przez przynajmniej 5 lat. Za całkowitą remisję cukrzycy uważano stan, w którym hemoglobina glikowana (HbA1c) wynosiła < 6 proc., a glikemia na czczo (fasting blood glucose, FBG) < 100 mg/dl (bez...