trombina, fibrynogen, evarrest, plaster, materiał, krwawienie, operacja, hemostaza Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) dopuściła do obrotu Evarrest – absorbowalny materiał nasączony fibrynogenem i trombiną, który umieszczony w miejscu rany hamuje krwawienie. Evarrest dostępny jest w postaci plastrów o wymiarach 10,2 cm x 10,2 cm, które docina się w zależności od potrzeby tak aby obejmowały ranę i 1-2 cm okolicznych tkanek nie wykazujących cech krwawienia. Zaleca się stosowanie pojedynczej  warstwy materiału. Plastry są rozpuszczalne dlatego mogą być pozostawione w ciele pacjenta – ulegają absorpcji po ok. 8 tygodniach. Producent ostrzega jednak aby nie pozostawiać w jamach ciała więcej niż dwóch plastrów, ponieważ brak jest danych dotyczących jednoczasowego stosowa...