Stent, DES, BMS, operacja, stentowanie, epizod sercowy, powikłania Obecnie wytyczne zalecają aby wstrzymać przeprowadzanie niekardiologicznych zabiegów operacyjnych u pacjentów ze wszczepionym stentem wieńcowym do 1 roku od wszczepienia stentu uwalniającego lek (DES) oraz do 6 tygodni po założeniu stentu metalowego (BMS). Dowody na to postępowanie są niepełne, dlatego autorzy badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA sprawdzali jakie są czynniki ryzyka zdarzeń sercowych u pacjentów ze wszczepionym stentem, poddawanych operacji niekardiologicznej. Grupa badana składała się z 124 844 osób, które były poddane operacji niekardiologicznej w ciągu 24 miesięcy od wszczepienia stentu. Analiza statystyczna uwypukliła związki między czasem obserwacji, typem stentu i poważnymi ...