Hipernatremia, zaburzenia elektrolitowe, zdarzenia sercowe, zapalenie płuc, powikłania pooperacyjne Zaburzenia elektrolitowe są powszechnym zjawiskiem pojawiającym się w wynikach laboratoryjnych badań przedoperacyjnych. Wpływ choćby hipernatremii na leczenie chirurgiczne pozostaje nieznany. Aby lepiej poznać ten problem przeprowadzono badanie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma The American Journal of Medicine. W badaniu tym oceniano jaki wpływ na 30-dniową śmiertelność i umieralność pooperacyjną ma hipernatremia przed zabiegiem. Próbę przeprowadzono posługując się rejestrem programu American College of Surgeons-National Surgical Quality Improvement Program, dzięki któremu udało się zidentyfikować 908 869 dorosłych pacjentów, którzy byli poddawani poważnej operacji w około...