SAMMPRIS, stenozą, leczenie przeciwpłytkowe, udar, TIA, Wingspan Wczesne wyniki badania SAMMPRIS (Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent stroke in Intracranial Stenosis) pokazały, że w ciągu 30 dni od zdarzenia naczyniowego 14,7proc. z grupy stentowania  oraz 5,8 proc. z grupy zachowawczej zmarło lub miało udar. Wyniki te nie dają jednak wglądu w długoterminowe efekty stentowania u tych pacjentów. Na łamach czasopisma The Lancet ukazały się końcowe wyniki omawianego badania. 451 pacjentów, którzy mieli w ostatnim czasie TIA lub udar związany ze stenozą (70 proc.-90 proc.) dużej tętnicy wewnątrzczaszkowej przypisano, w sposób losowy, do jednej z dwóch grup. W grupie pierwszej stosowano w terapii agresywne leczenie zachowawcze ( terapia przeciwpłytkowa, ograni...