przełyk barretta, metaplazja jelitowa, apc, plazmowa koagulacja argonowa, obserwacja, dysplazja Przełyk Barretta to metaplazja jelitowa w obrębie nabłonka przełyku. Jest to zmiana przedrakowa. W leczeniu stosuje się m.in. plazmową koagulację argonową (argon plasma coagulation, APC). Na łamach Endoscopy opublikowano wyniki badania, w którym porównywano odległe wyniki koagulacji APC w porównaniu do obserwacji u pacjentów z przełykiem Barretta. Do badania włączono 129 osób z refluksem żołądkowo-przełykowym (70 osób leczono operacyjnie, 59 osób leczono za pomocą inhibitorów pompy protonowej). U wszystkich badanych rozpoznano przełyk Barretta bez dysplazji lub z dysplazją niskiego stopnia. Chorych losowo leczono koagulacją APC lub prowadzono wyłącznie obserwację endoskopową. Wyniki oceniano ...