WHR, BMI, obwód pasa, otyłość, powikłania operacyjne, ocena ryzyka, powierzchnia ciała Otyłość, oceniana przy pomoc wskaźnika BMI nie jest spójnym czynnikiem ryzyka dla umieralności pooperacyjnej po operacjach brzusznych. Czy lepsze w tym zakresie będą obwód w pasie oraz wskaźnik WHR (waist-hip ratio)? W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Annals of Surgery sprawdzano czy rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, mierzone przy pomocy obwodu w pasie oraz wskaźnika talia/biodra pozwala lepiej przewidywać umieralność i zachorowalność po operacjach okrężnicy niż BMI oraz powierzchnia ciała. To prospektywne, wieloośrodkowe i międzynarodowe badanie było przeprowadzone wśród pacjentów poddawanych planowej operacji w obrębie jelita grubego. W przypadku każdego pacjenta ustalano pr...