recepta transgraniczna, dyrektywa transgraniczna, recepty, NIL Minister Zdrowia wprowadził do przepisów nowe pojęcie – recepty transgranicznej. Lekarz ma obowiązek wypisania takiej recepty pacjentowi, który planuje zrealizować ją w innym, niż Polska, kraju Unii Europejskiej. Wprowadzenie recepty transgranicznej związane jest z wejściem w życie dyrektywy transgranicznej i wprowadzeniem jednolitych dla krajów członkowskich zasad wypisywania recept lekarskich. Dzięki temu dokument wystawiony w Polsce powinien być zrozumiały i prawidłowo zrealizowany poza granicami naszego kraju. Jeśli pacjent poinformuje lekarza, że planuje zrealizować receptę w innym kraju UE, wówczas oprócz danych pacjenta (imię, nazwisko, data urodzenia) i danych osoby wystawiającej receptę (imię i nazwisko), należy na ...